+49 21 57 - 81 23 56

Berufs-Orientierung – T E R M I N E 2020/2021

T E R M I N E 2020/21

BIZ-mobil: September 2020 (9er)

Info-Abend Potenzialanalyse: nach den Herbstferien (8er)

Potenzialanalyse: 23.11.2020 (8a), 24.11.2020 (8b), 30.11.2020 (8c), 01.12.2020 (8d)

Auswertungsgespräche: Dezember 2020 (8er)

Schnupperpraktikum: 25.01.2021 – 29.01.2021 (8er)

Betriebspraktikum: 01.03.2021 – 19.03.2021 (9er)

Anschlussvereinbarung: 24.03.2021 (9er)

ToT Nettetaler Betriebe: Juni 2021 (8er)

Projekttag Bewerbungstraining: 01.07.2021 (9er)

 

Timo HÖGEL (StuBo)